تغییرات در دستوالعمل حسابداری عقود فروش اقساطی
سه شنبه 17 تیر 1399
    
بازدید: 41
    

شماره: مب/ ٤٠٣

١٣٨٢/٣/١٠ : تاريخ

«بسمه تعالي»

جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانكهاي دولتي و غيردولتي ارسال گرديد

احتراماً؛ به اطلاع ميرساند، براساس بند ٢ از نهصد و نود و سومين صورتجلسه مورخ

٣/١٢/١٣٨١ شوراي محترم پول و اعتبار، مقرر گرديد درآمدهاي ناشي از عقود فروش اقساطي،

اجاره به شرط تمليك، خريد دين و قرضالحسنه از ابتداي سال ١٣٨٢ بر مبناي روش تعهدي

شناسايي و در حسابهاي بانكها منظور گردد. لذا تغييرات لازم در دستورالعمل عقود فوقالذكر به

شرح پيوست جهت اجرا ايفاد ميگردد.

خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن نظارت بر حسن اجراي روشهاي ارائه شده، در

صورت وجود هرگونه ابهام و پيشنهاد موارد را در اسرع وقت به اين اداره اعلام نمايند./ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

بهرام فيض زرين قلم حميد تهرانفر

٣٨١٦ ١٦١٥-١٦

پيوست بخشنامه مب/ ٤٠٣ مورخ ١٠/٣/١٣٨٢

بسمهتعالي

موضوع: تغييرات در دستورالعمل حسابداري عقود فروش اقساطي و اجاره بشرط تمليك،

قرضالحسنه وخريد دين، ناشي از تغيير روش نقدي به تعهدي

فروش اقساطي :

درآمدهاي فروش اقساطي مربوط به هر دوره مالي ( با توجه به مدت زمان سپري شده از

مدت قرارداد و بدون در نظر گرفتن زمان وصول اقساط مربوطه ) بايستي درپايان همان دوره به

درآمدهاي آن دوره منظور گردد. بمنظور تبيين موضوع حالات زير در نظر گرفته ميشود:

ميگردد، لذا در پايان سال بانك، براي دوازده قسط سود شناسايي ميكند. به عبارت

ديگر ثبتهاي زير در زمان در يافت هر قسط انجام ميگردد:

بد - صندوق ( بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بس –تسهيلات اعطايي/ فروش اقساطي ( بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بد - سود سالهاي آينده تسهيلات (بميزان مبلغ سود هر قسط)

بس –سود دريافتي تسهيلات (بميزان مبلغ سود هر قسط)

باشد توضيح اينكه حالتي پيش بيايد كه بخشي از سود يك قسط مربوط به سال جاري

باشد و بخش ديگر مربوط به سال آينده. در اين صورت ثبتهاي زير در تاريخ پايان

سال صورت ميپذيرد:

بد - سود سالهاي آينده تسهيلات (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

بس - سود دريافتي تسهيلات (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

١

٢

٣

پيوست بخشنامه مب/ ٤٠٣ مورخ ١٠/٣/١٣٨٢

بد - سود دريافتني (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

بس – تسهيلات اعطايي /فروش اقساطي (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

در زمان سررسيد كه در سال آينده خواهد بود ثبتهاي زير انجام خواهد شد:

بد - صندوق (بميزان مبلغ قسط دريافتي)

بس – سود دريافتني (بميزان سود دريافتني مندرج در شماره ٤ (

بس –تسهيلات اعطايي / فروش اقساطي (بميزان مابهالتفاوت مبلغ قسط دريافتي و مبلغ

سود دريافتني)

بد - سود سالهاي آينده تسهيلات (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

بس – سود دريافتي تسهيلات (بميزان سود مربوط به سال جاري آن قسط)

بد – مطالبات سررسيد گذشته/ معوق تسهيلات ( بميزان مبالغ اقساط تاخير شده )

بس – تسهيلات اعطايي /فروش اقساطي ( بميزان مبالغ اقساط تاخير شده )

در پايان سال ثبتهاي مربوط به روش تعهدي بشرح ذيل خواهد بود:

بد - سود سالهاي آينده (بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)

بس –سود معوق تسهيلات (بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)

بد - سود معوق تسهيلات (بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال جاري)

بس - مطالبات سررسيد گذشته/ معوق تسهيلات(بميزان سود مربوط به اقساط تاخيري سال

جاري)

در زمان وصول اقساط ثبت ذيل انجام ميشود:

بد - صندوق (بميزان مبالغ جمع اقساط تاخير شده دريافتي)

بس – سود دريافتني (بميزان سود دريافتني مندرج در شماره ٩(

بس – تسهيلات سررسيد گذشته/ معوق (بميزان مابهالتفاوت جمع اقساط تاخيرشده دريافتي و

سوددريافتي آنها)

٢

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

پيوست بخشنامه مب/ ٤٠٣ مورخ ١٠/٣/١٣٨٢

ثبتهاي روش تعهدي مربوط به عقد اجاره بشرط تمليك همانند ثبتهاي فوقالذكر در

عقد فروش اقساطي خواهد بود.

قرضالحسنه :

از آنجايي كه در ابتداي هر سال كارمزد مربوط به عقد قرضالحسنه براي يك سال مالي

از گيرنده تسهيلات اخذ ميگردد. لذا لازم است در پايان هرسال با توجه به مدت زمان سپري

شده از مدت قرارداد درآمد مربوطه شناسايي، و بحساب سود و زيان منظور گردد.

خريد دين :

در خصوص عقد خريد دين ميبايست، متناسب با مدت زمان سپري شده تا زمان

سررسيد، درآمد حاصله شناسايي و به حساب سود و زيان منظور گردد.

زمان انعقاد قرارداد صورت ميپذيرد:

بد - حساب خريد دين (بميزان خالص مبلغ معامله)

بس –حسابجاري مشتري/ صندوق (بميزان خالص مبلغ معامله)

بد - سود دريافتني (بميزان سود مربوط به سال جاري)

بس – سود دريافتي تسهيلات (بميزان سود مربوط به سال جاري )

در زمان سررسيد (كه سال آينده است) ثبتهاي زير انجام ميشود:

بد - صندوق (بميزان مبلغ اسمي سند)

بس - حساب خريد دين (بميزان خالص مبلغ معامله)

بس – سود دريافتي (بميزان سود سال جاري)

بس – سود دريافتني ( بميزان مبلغ مندرج در بند ١٢ فوق)

٣

١٢

١٣

١١

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.