بخشنامه شماره 99/15059 مورخ 99/01/28 ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور
دوشنبه 13 مرداد 1399
    
بازدید: 25
    

­ با سلام؛ احترامــاً، پيــرو بخشــنامههاي شــماره ۴۳۸۴۸۱ ۹۸ /مــورخ /۱۲/۱۹ ۱۳۹۸ و شــماره ۴۴۱۲۷۳ ۹۸ /مــورخ /۱۲/۲۱ ۱۳۹۸ پيرامون لزوم اتخاذ اقدامات پيشگيرانه رب ای مقابله با بيماري کرونا توسط نظام بانکي کشور، بدينوسـيله شرح بند از »۲ »يکهزار و دويست و نود و يکمـين صورتجلسـه مـورخ /۱/۱۹ ۱۳۹۹ شـوراي پـول و اعتبـار را در ايـن خصوص به شرح زير ايفاد می :دارد «شوراي پول و اعتبار با تقدير از خدمات شبکه بانکي کشور و ابراز همدردي با خانوادههـای جانباختگـان کارکنان بانک ها ناشي از ويروس کرونا مقرر نمود بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هماهنگي لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ، براي تدوين پروتکلهاي بهداشتي در ارتباط با فعاليـت شعب بانکها در شرايط بيماري کرونا و تأمين تجهيزات و امکانات لازم براي حفاظت از سـلامت کارکنـان توسط بانکها اقدام و به شبکه بانکي ابلاغ نمايد. ضمناً تمهيدات لازم براي ترميم، تجهيز و ارتقـاء خـدمات الکترونيکي شبکه بانکي با هدف کاهش ارايه خدمات حضوري در شعب بانکها انديشيده و در کوتـاهترين زمان ممکن به مرحله اجرا درآ ».دي در همين رابطه، تصوير نامه شماره /۸۸ ۱۰۰ مورخ /۱/۱۲ ۱۳۹۹ وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي موضوع ابلاغ شرح وظايف، اقدامات و تکاليف عمومي و اختصاصي مربوط به شبکه بانکي کشـور بـه منظـور سـازماندهي ظرفيتهاي ملي براي مقابله با بيماري کرونا، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي ايفاد ميگردد. اهم اقـدامات و تکاليف مزبور عبارتند از: Ø تأمين اقلام بهداشتي و حفاظت فردي مناسب براي کارکنان؛ Ø گندزدايي و ضدعفوني مستمر کليه وسايل، تجهيزات و فضاها مطابق با دستورالعملهاي ابلاغي؛ Ø تشکيل جلسات از طريق ويدئوکنفرانس و برگزاري دورههاي آموزشي به صورت مجازي؛ Ø اجراي کليه مصوبات ستادهاي ملي و استاني ت يريمد بيماري کرونا ؛ Ø تسهيل، تأمين و تخصيص منابع مالي مورد نياز ستاد ملي مـديريت بيمـاري کرونـا، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور جهت خريد دارو و تجهيزات. 99/15059 1399 28/01/ $د  : ١٩٨ –  :­ ٢٩٩‑١ !" ١‑'٩( ) -٣٣١١١ #$ * - ((٧٣‑(٧' +: . :­ / 0 www.cbi.ir 123 ٢ ضمناً خاطرنشان مي ،دساز ضوابط مربوط به کاهش ارايـه خـدمات حضـوري در شـعب بانکهـا و مؤسسـات اعتباري غيربانکي نيز در دستور کار ادارات ذیربط در بانک مرکزی قرار داشته و متعاقباً بـه شـبکه بـانکي کشـور ابـلاغ خواهد شد. در پايان خواهشمند است دستور فرمايند ، ضمن ابلاغ مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣ ٩٦ /مـورخ /٥/١٦ ١٣٩٦ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي و نظارت بر حسن اجراي آن، اقـدام ات لازم برای تهيه برنامه عملياتي مطابق با جدول شماره يک پيوست نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و همچنـين تهيه و ارسال گزارشهاي عملکرد هفتگي طبق جدول شماره يک پيوست نامه مزبور اتخاذ گر /.دد ۴۶۹۲۲۰۳/ه

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.