پيرو بخشنامه شماره ١٦٣٥٧٠/٨٩
یکشنبه 24 اسفند 1399
    
بازدید: 1348
    

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه

با سلام و احترام؛

پيرو بخشنامه شماره ١٦٣٥٧٠/٨٩ مورخ 1389/7/27 درخصوص «آيين نامه وصـول مطالبـات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتبـاري (ريـالي و ارزي)» موضـوع تـصويب نامـه شـماره ١٥٣٩٦٥/ت٤١٤٩٨ه مورخ ٣/٨/١٣٨٨ بدينوسيله به استحضار ميرسـاند؛ بـر اسـاس تـصويب نامـه شماره ٣٨٧٤/ت٤٦١١٥ک مورخ ١٤/١/١٣٩٠ کميسيون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسي مقرر گرديـد؛ به انتهاي بند (الف) ماده (11) آييننامه مذکور، عبـارت «در صورتيکه در قرارداد منعقد شده بـين مؤسـسه و مشتري پيش بيني شده باشد» الحاق گردد. بنابراين متن کامل بند (الف) ماده يادشـده بـه شـرح زيـر تغييـر مييابد:

«دريافت وجه التزام (جريمه تأخير تأديه)، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليـات بانکي بدون ربا ـ مصوب ١٣٧٦ ـ در صورتيکه در قرارداد منعقد شده بين مؤسسه و مشتري پيش بيني شده باشد.»

خواهشمنداست دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي جهـت اجـرا بـه واحـدهاي ذي ربـط آن بانک/مؤسسه اعتباري ابلاغ گردد./٧٩٤٩٧٠

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 اميرحسين امين آزاد مرتضي ستاک

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.